Netbis #GetReal League – propozície

Aktualizované 8. 2. 2021

1 Všeobecné informácie

1.1  Úvod

Projekt #GetReal Racing je nezávislá platforma založená za účelom usporiadania organizovaných virtuálnych simracingových závodov.

Oficiálny názov šampionátu je: Netbis #GetReal League

1.2  Pojmy

 • Jazdec – osoba, hráč, účastník šampionátu
 • Divízia – jazdci sa po rozdelení do kategórií rozdelia do divízií
 • Skin – farebná schéma vozu resp. vzhľad vozu
 • Discord – software na komunikáciu prostredníctvom textu a hlasu
 • Organizátori – nižšie menovaná skupina ľudí ktorá má právo rozhodovať
 • Administrátori – skupina ľudí organizujúca závody a dohliadajúca na ich priebeh
 • Steam GUID – unikátne identifikačné číslo hráča na platforme Steam
 • Cut – manéver, ktorý hra vyhodnotí ako nepovolené skrátenie trate alebo získanie výhody
 • VIP – osoba ktorá má prednosť pred ostatnými jazdcami – sponzori, reálni jazdci, špeciálni hostia
 • ACSR (Assetto Corsa Skill Rating) – služba poskytujúca hodnotenie jazdcov na základe výsledkov a výkonu v závodoch

1.3  Organizátori

 • Roman Fusatý
 • Petr Čížek
 • Pavel Eisenhammer
 • Rastislav Karczub

1.4 Základné pravidlá

Tieto pravidlá sú základnými predpismi šampionátu Netbis #GetReal League – sezóna 1.

Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť akúkoľvek časť pravidiel  kedykoľvek a bez varovania a bez konzultácie s účastníkmi.

1.4.1 Pochopenie pravidiel

Každý účastník šampionátu je povinný oboznámiť sa s týmito pravidlami a porozumieť im. Neznalosť pravidiel neospravedlňuje. Prihlásením do šampionátu jazdec potvrdzuje že je s pravidlami oboznámený, že ich pochopil a že sa nimi bude riadiť.

1.4.2 Slušnosť a chovanie

Od všetkých účastníkov sa očakáva slušné chovanie, ctenie pravidiel fair-play a rešpekt voči ostatným. Akékoľvek prejavy agresivity, urážky či diskriminácia sú striktne zakázané a môžu viesť k celkovej diskvalifikácii zo šampionátu.

1.4.3 Užívateľské účty a jazdci

Účastníci sú povinní dať organizátorom informácie o svojom Steam GUID číslu, ktoré je viazané na konkrétny Steam účet, s ktorým hodlajú v sezóne pretekať. Je to unikátny identifikátor platformy Steam ktorý je potrebný pre pridelenie miesta na štartovom poli a skinu na serveri.

Jazdci sú povinní používať v hre Assetto Corsa svoje reálne meno a priezvisko, ktoré sa dá nastaviť v nastaveniach hry. Meno je potrebné zadať bez diakritiky.

1.4.4  Komunikácia medzi organizátormi a jazdcami

Všetka komunikácia medzi organizátormi a jazdcami prebieha prostredníctvom Discord serveru TM-Modding a sociálnej sieti Facebook.

Pokiaľ má jazdec smerom k organizátorom akúkoľvek žiadosť, ktorá ovplyvní už nadchádzajúci závod, je treba včas informovať organizátorov šampionátu.

Akákoľvek komunikácia ohľadom pravidiel a spôsobu organizovania šampionátu počas trvania šampionátu nebude považovaná za smerodajnú ani záväznú. Výnimku tvorí riešenie incidentov.

1.4.5  Rozhodnutia organizátorov

Rozhodnutia vykonané organizátormi sú konečné a majú najvyššiu váhu. To platí i pokiaľ s rozhoduje o veciach týkajúcich sa priamo šampionátu ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách.

Pokiaľ organizátori oznámia zmenu pravidiel, tak zmena začne platiť s okamžitou platnosťou, ak nie je stanovené inak. Nie je podmienkou aby sa táto zmena bola podmienená zapísaním do oficiálnych pravidiel t.j. tento dokument.

1.5  Účasť

Šampionátu sa môže zúčastniť každá osoba spĺňajúca nasledujúce podmienky:

 • je starší ako 15 rokov
 • má vlastný účet v aplikácii Discord a v službe Steam
 • vlastní hru Assetto Corsa na PC a všetky DLC (dodatočný obsah) použité v šampionáte
 • vlastní a používa volant a pedále pripojené do PC
 • súhlasí so všetkými pravidlami v tomto dokumente

Organizátori si vyhradzujú právo zakázať účasť akejkoľvek osobe bez udania dôvodu.

Organizátori si vyhradzujú právu rezervovať miesto do šampionátu pre akúkoľvek VIP osobu.

V prípade že sa jazdec prihlásený do šampionátu nezúčastní dvoch závodov po sebe bez udania dôvodu bude vylúčený zo šampionátu a jeho miesto prevezme náhradník!

2 Formát

Šampionát Netbis #GetReal League je šprintový šampionát, ktorý bude organizovaný do samostatných divízií podľa vozidla ktoré si jazdec vyberie:

 1. Divízia CUP
 2. Divízia TCR

2.1  Registrácia do šampionátu

Prihláška do šampionátu je záväzná a jazdec ktorý sa do šampionátu prihlási sa zaväzuje odjazdiť všetky závody sezóny.

Prihláška platí na celý šampionát takže nie je potrebné sa prihlasovať do každého závodu sezóny. V prípade že sa jazdec rozhodne opustiť šampionát v priebehu sezóny je potrebné včas oznámiť túto skutočnosť administrátorom šampionátu.

Každý jazdec si pri registrácii do šampionátu môže vybrať ktorékoľvek auto resp. ktorúkoľvek divíziu podľa vlastného uváženia a podľa odporúčaných hodnôt ACSR ratingu uvedených nižšie. 

Odporúčané hodnoty minimálneho ACSR ratingu podľa vozidla:

 1. Octavia – odp. rating B 1500
 2. Cupra – odp. rating B 2000

Maximálny počet slotov na vozidlo ktoré budú poskytnuté do šampionátu :

 1. Octavia – max 30 jazdcov
 2. Cupra – max 30 jazdcov

Všetci jazdci ktorí sa nevmestia do limitu na vozidlo budú považovaní za náhradníkov a budú oslovovaní v prípade potreby v poradí v akom sa prihlásili.

ACSR rating si každý jazdec môže zobrazovať a manažovať na stránke ACSR portálu https://acsr.assettocorsaservers.com/  a je viazaný na SteamID užívateľa. Aby systém začal počítať rating (stav – Unranked alebo Provisional) je potrebné odjazdiť akýchkoľvek 8 závodov na našom portáli ktoré minimálny rating nevyžadujú.

2.2  Kalendár

Sezóna 1 šampionátu bude zahŕňať tieto kolá.

TraťDivízia CupDivízia TCR
Lausitzrin21.1.202128.1.2021
Oschersleben4.2.202111.2.2021
Imola18.2.202125.2.2021
Redbull Ring4.3.202111.3.2021
Hockenheim Ring18.3.202125.3.2021
Hungaroring1.4.20218.4.2021
Brands Hatch15.4.202122.4.2021
Mugello29.4.20216.5.2021

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate alebo layoutu resp. verzie trate v priebehu šampionátu.

2.3  Vozy

 1. Divízia CUP – Škoda Octavia Cup (TM-modding)
 2. Divízia TCR – Leon Cupra TCR (TM-modding)

2.4  Bodovanie šampionátu

Bodovanie šampionátu v jednotlivých divíziách prebehne na základe pravidiel FIA:

 1. miesto – 25 bodov
 2. miesto – 18 bodov
 3. miesto – 15 bodov
 4. miesto – 12 bodov
 5. miesto – 10 bodov
 6. miesto – 8 bodov
 7. miesto  – 6 bodov
 8. miesto – 4 body
 9. miesto – 2 body
 10. miesto – 1 bod

Extra body pridelené jazdcovi:

 • najrýchlejší čas v kvalifikácii +1 bod
 • najrýchlejší čas v závode + 1 bod

Konečné poradie šampionátu sa zostaví zostupne podľa počtu dosiahnutých bodov. Po skončení šampionátu sa nebudú škrtať žiadne dosiahnuté body.

2.5  Štartové pole

Štartové pole každého závodu šampionátu bude zostavené v maximálnom počte 34 slotov, z čoho 2 sloty budú rezervované pre obsluhu šampionátu + stream a 2 sloty pre VIP jazdcov.

V prípade že jazdec prihlásený do sezóny nebude môcť absolvovať závod, jeho miesto zostane neobsadené.

VIP jazdci nemajú nárok na bodové hodnotenie a ich výsledok sa nebude započítavať do šampionátu.

2.6  Vzhľady vozidiel

Každý jazdec má právo používať vlastný vzhľad vozidla (skin) vo všetkých závodoch organizovaných na našom portáli. Pokiaľ organizátor závodu určí povinné prvky ktoré musí vzhľad obsahovať, jazdec je povinný zapracovať ich do vzhľadu vozidla. Kompletný skin jazdec odošle organizátorom závodu včas ešte pred začiatkom šampionátu.

V prípade že jazdec nedodá vlastný skin do stanoveného času bude mu pridelený náhodný skin zo základnej ponuky skinov poskytnutých organizátorom. Jazdec  môže dodať vlastný skin aj v priebehu šampionátu. Pokiaľ tak urobí najneskôr 2 hodiny pred závodom, skin bude pridaný do „skinpacku“ a nahratý do systému.

Jazdec si môže vybrať akékoľvek číslo na vozidlo v rozsahu od 1 do 999, ako unikátny identifikátor bude používané meno jazdca ktoré musí byť zobrazené na zadných bočných sklách vozidla a na čelnom skle. Štátna príslušnosť resp. vlajka nie je povinná.

Pokiaľ je jazdec súčasťou tímu ktorý používa pre všetkých jazdcov rovnaký skin, musí byť odlíšený zmenou čísla na vozidle (pokiaľ sa na vozidle nachádza povinná číselná tabuľka) a zmenou čísla a mena na oknách vozidla.

Vzhľad vozidla musí obsahovať DDS súbory vo formáte DTX5, maximálna povolená veľkosť jedného súboru je 2048×2048. Vzhľad môže obsahovať úpravu diskov kolies, vzhľadu karosérie a vzhľadu kombinézy a prilby pokiaľ administrátor závodu neurčí inak.

2.7  Závody

2.7.1 Priebeh

Pred každým závodom bude k dispozícii testovací server ktorý pobeží so závodnými nastaveniami povrchu a počasia.

Samotný závodný večer bude zahájený spravidla o 19:00 prepnutím servera do závodného režimu, tzn. na server sa dostanú iba prihlásení jazdci podľa „entry listu“ a bude obsahovať závodné nastavenie ktoré bude obsahovať oficiálny tréning, kvalifikáciu a samotný závod.

2.7.2 Nastavenie serveru

Servery používané v tomto šampionáte budú nastavené s rovnakými nastaveniami:

Realism

 • Fuel Rate: 100
 • Damage Multiplier: 100
 • Tyre Wear Rate: 100
 • Forced Virtual Mirror: No

Assists

 • ABS: Factory
 • Traction Control: Factory
 • Stability Control: No
 • Auto Clutch: Yes
 • Tyre Blankets: No

Rules

 • Max Ballast: 50kg
 • Allowed Tyres Out: -1
 • Max Contacts Per Kilometer: -1
 • Start Rule: Drive Through
 • Result Screen Time: 90 seconds
 • DRS Zones Disabled: No

Dynamické nastavenie servera :

 1. nastavenie počasia – náhodný výber z 4 preddefinovaných počasí kde budú nastavenia teploty povrchu trate, vzduchu a vetra nastavené s variáciou +/- 2 stupne (45 stupňov v prípade vetra)
 2. nastavenie povrchu trate – štandardné nastavenie 99% priľnavosť s variáciou +/- 1, „lap gain“ 200 kôl, „session transfer“ 80%.

2.7.3 Harmonogram

Organizátori si vyhradzujú právo harmonogram upraviť v prípade, že to bude vyžadovať situácia.

Pre jazdcov ktorí sa zúčastnia tohto šampionátu je tento harmonogram záväzný.

ČasProgramDĺžkaPoznámka
19:00Tréning60 minút 
20:00Kvalifikácia10 minút 
20:10Závod 125 minút 
20:35Závod 225 minútotočené poradie top 10 z R1

2.7.4  Problémy so serverom

V prípade pokiaľ nastanú neočakávané problémy so serverom administrátor závodu oznámi riešenie problémov prostredníctvom Discord servera všetkým účastníkom závodu.

V prípade že problém nastane počas tréningu a server bude možné spojazdniť, tréning bude skrátený tak aby sa zachoval platný časový harmonogram šampionátu.

Pokiaľ problémy so serverom nastanú počas kvalifikácie, administrátor reštartuje celú kvalifikáciu ktorá sa pôjde odznova.

V prípade výpadku servera počas samotného závodu administrátor podľa situácie rozhodne či sa závod reštartuje resp. pôjde od znova alebo budú započítané výsledky závodu ktoré boli aktuálne počas výpadku servera.

V prípade že závodný večer sa pre technické problémy nebude môcť uskutočniť, administrátor závodu oznámi jazdcom náhradný termín závodu.

3 Závodné pravidlá

3.1  Limity trate

Limity tvoria biele neprerušované čiary nachádzajúce sa na pravej a ľavej strane závodnej dráhy. Jazdec je povinný zostať minimálne 2 kolesami v limitoch trate. Porušenie limitov trate sleduje automatická aplikácia „Real Penalty“ pokiaľ admin závodov neurčí inak.

Okrem automatického systému ktorý sleduje tie najvážnejšie porušenia pravidiel admini majú právo na manuálnu kontrolu dodržiavania limitov trate počas aj po závode. V prípade zistenia porušenia limitov trate je možné rozhodnúť o dodatočnom postihu pre jazdca vo forme časového trestu.

3.2  Súboje

Od všetkých jazdcov sa očakáva dodržiavanie pravidiel fair-play, športové chovanie a rešpekt a to najmä v vzájomných súbojoch.

Pri súboji môže brániaci jazdec zmeniť stopu pri bránení maximálne jeden krát v brzdnej zóne pred zákrutou. Akékoľvek kľučkovanie, blokovanie a vytláčanie mimo trate bude trestané.

Pokiaľ sa predná časť útočiaceho auta nachádza aspoň na úrovni polovice brániaceho auta, považuje sa to za súbežnú jazdu a brániaci jazdec prichádza o právo voľby stopy.

3.3  Odstavenie vozu (pravidlo ESC)

Odstavenie vozu a návrat do pitov pomocou klávesy ESC nie je obmedzené počas tréningu (practice). Jazdec tak ale musí urobiť mimo závodnej stopy bezpečne a tak aby neohrozil okoloidúcich jazdcov.

Počas kvalifikácie je použitie klávesy ESC obmedzené iba na priestor PIT zóny, použitie klávesy ESC mimo tejto zóny je možné iba v prípade že už jazdec ktorý klávesu ESC použil zostane v pit zóne a nevyjde opäť na trať.

3.4  Modré vlajky

V prípade že sa pomalší jazdec ocitne v situácii že ho dobehol jazdec v poradí pred ním o kolo, budú mu zobrazené modré vlajky.

V takomto prípade je pomalší jazdec povinný pustiť rýchlejšie vozidlo čo najskorej a najbezpečnejšie, zároveň nesmie obmedziť ani ohroziť iné vozidlo nachádzajúceho sa v blízkosti.

3.5  Žlté vlajky

V prípade že hra zobrazí jazdcovi žlté vlajky jazdec je povinný zvýšiť opatrnosť a sledovať dianie okolo seba. Počas fázy žltej vlajky je zakázané predbiehať ostatných jazdcov.

3.6  Návrat na trať

V prípade že jazdec opustí trať v dôsledku nehody alebo technického problému alebo stratí kontrolu a otočí sa do protismeru ale chce sa vrátiť do závodu musí tak urobiť maximálne bezpečne a z ohľadom na okoloidúcich jazdcov. Na trať je povolené vrátiť sa iba v prípade že tým jazdec nikoho neohrozí ani neobmedzí.

3.7  Ukončenie závodu

Závod sa považuje za ukončený keď posledný jazdec prejde cieľom. Je zakázané po prejdení cieľom búrať zámerne do stien, vozidiel a robiť tzv. „donuty“, drifty a podobne. Správanie jazdca po prejdení cieľom sa stále započítava do „safety ratingu“ ACSR systému!

Jazdec ktorý absolvuje inlap a dostane sa do pit zóny môže použiť ESC a odísť zo servera. Pokiaľ jazdec nechce absolvovať inlap, môže po skončení závodu opustiť server, musí tak ale urobiť bezpečne a na mieste kde nebude ohrozovať ostatných jazdcov ktorí sú v inlape.

4  Penalizácie

Organizátori majú možnosť prehrešky voči pravidlám trestať viacerými spôsobmi – trest počas závodu udelený automatickým systémom, trest počas závodu udelený administrátorom, trest udelený po skončení závodu.

4.1  Automatické tresty

Počas závodu automatický systém sleduje tieto priestupky a udeľuje tieto tresty:

 • Uliaty štart – Drive Trough – prejazd boxovou uličkou
 • Prekročenie rýchlosti v pit zóne 82 – 99 km/h  – Drive Trough – prejazd boxovou uličkou
 • Prekročenie rýchlosti v pit zóne 100 – 199 km/h – Stop and Go 10 – zastavenie v pit zóne na 10 sekúnd
 • Prekročenie rýchlosti v pit zóne 200 km/h a viac   – automatická diskvalifikácia zo závodu
 • Porušenie limitov trate nad stanovený limit – Drive Trough – prejazd boxovou uličkou
 • Nevykonanie predchádzajúceho trestu v stanovenom čase resp. počte kôl – stop and go 10 – zastavenie na 10s v pit zóne (je potrebné zastaviť mimo svojho pit boxu aby sa čas počítal)

4.2  Vyšetrovanie incidentov a protesty

Po závode je jazdec ktorý sa stal účastníkom incidentu pri ktorom došlo k porušeniu pravidiel oprávnený podať protest voči zúčastnenej protistrane. Protest je možné podať najneskôr do 48 hodín od času ukončenia závodu prostredníctvom formulára na webovej stránke https://racing.tm-modding.eu/incident-report/ .

Jazdec ktorý podáva protest je povinný poskytnúť administrátorom dostatočne presnú informáciu na identifikáciu incidentu – o ktorý závod sa jedná, v akom kole sa incident stal (resp. v akom čase), kto bol účastník, ako k incidentu došlo. Pokiaľ administrátori nebudú schopní identifikovať incident protest nebude uznaný.

Protesty môžu podávať iba účastníci incidentu, protesty od ľudí ktorých sa situácia netýka nebudú prijaté.

Výsledok riešenia protestu bude oznámené všetkým zúčastneným stranám spravidla do 48h od prijatia protestu. Zverejnením vyhodnotenia protestov sa stávajú výsledky závodu právoplatné.

4.3  Dostupné tresty

 • varovanie
 • prejazd boxovou uličkou
 • zastavenie v pit zóne na 10s (stop and go)
 • +5 sekúnd v cieli závodu
 • +10 sekúnd v cieli závodu
 • +20 sekúnd v cieli závodu
 • +30 sekúnd v cieli závodu
 • Diskvalifikácia zo závodu
 • Diskvalifikácia zo šampionátu

Tresty udeľujú administrátori závodu po prehodnotení situácie podľa závažnosti porušenia pravidiel.

5  Výhercovia a ceny

Najlepšia trojica jazdcov z každej divízie má nárok na obdržanie cien príslušných pre danú divíziu. Organizátor sa zaväzuje zverejniť ceny pre jednotlivé kategórie najneskôr do polovice šampionátu. Konkrétny spôsob predania a zaistenia organizácie predávania cien je v kompetencii organizátora závodu.