Real Penalty – informácie

Aktuálnu verziu aplikácie Real Penalty si môžte stiahnuť tu…

Inštalácia – Kunos Launcher

Inštalácia – Content Manager

Poznámka k verzii 1.01.00! Po aktivácii aplikácie v CM reps. Kunos Launcheri už nie je potrebné aktivovať aplikáciu v hre samotnej, pokiaľ aplikácia funguje správne, aktivuje sa automaticky pokiaľ ste na serveri ktorý Real Penalty podporuje!

V prípade že v menu aplikácií máte zobrazené ikonky patriace aplikácii Real Penalty, v tom prípade vám aplikácia funguje správne! Menu na obrázku môžete mať iné, záleží či máte Custom Shader patch a ktorú verziu.

Nastavenie aplikácie Real Penalty

V prípade že aplikácia je správne nainštalovaná a funguje je možné upraviť si jednotlivé časti aplikácie podľa vlastných predstáv. Na zapnutie konfigurácie aplikácii kliknite na ikonku aplikácie Real Penalty – Settings a zobrazí sa vám všetko čo je možné v aplikácii nastaviť. Jednotlivé časti aplikácie môžte presúvať myšou (chyť a pusti) a upravovať veľkosť fontu a iné nastavenia prostredníctvom okna nastavení (vľavo hore). Po nastavení a premiestnení súčastí aplikácie môžte nastavovací režim vypnúť opätovným kliknutím na ikonu aplikácie Real Penalty – Settings.

Funkcie aplikácie Real Penalty

Aplikácia Real Penalty, pokiaľ je zapnutá na našich serveroch automaticky kontroluje tieto porušenia pravidiel:

  1. porušenie limitov trate
  2. porušenie maximálnej povolenej rýchlosti v pit zóne

Pokiaľ vám aplikácia udelí trest, musíte ho vykonať do 3 kôl od udelenia trestu. Pokiaľ trest nevykonáte počas závodu, na konci závodu vám bude pripočítaných 20 sekúnd k celkovému času závodu!

Porušenie limitov trate

Za porušenie limitov trate sa považuje prekročenie bielej čiary ohraničujúcej okraj závodnej dráhy viac ako 2 kolesami. Porušenie limitov trate sa kontroluje počas tréningovej jazdy, kvalifikácie aj počas závodu a aplikácia vás informuje o porušení limitov trate vizuálne aj zvukovým efektom. Aplikácia každé porušenie trate spočítava individuálne každému jazdcovi, toto ale platí iba počas kvalifikácie a počas závodu. Počas tréningu aplikácia porušenie limitu trate oznámi ale nezapočítava. Pokiaľ jazdec v závode alebo v kvalifikácii dosiahne stanovený počet porušení trate (štandardne 5 v 25min závode, 10 v 60min závode – upresňujú admini) bude mu automaticky udelený trest.

V prípade že jazdec vyjde mimo limitu trate aplikácia mu to oznámi zobrazením žltej ikony s označením „CUT„, v tomto prípade má jazdec možnosť spomaliť na 95% svojej rýchlosti a porušenie trate mu nebude zarátané. Aplikácia toto zobrazí tým že sa ikona limitov trate zmení zo žltej na zelenú.

Pokiaľ porušíte limity trate počas kvalifikácie, aplikácia vám automaticky vyhodnotí kolo ako neplatné. Pokiaľ dôjde k porušeniu limitov trate v kvalifikácii a aplikácia vás na to upozorní, je potrebné bezpečne spomaliť na 60km/h, oznámenie o spomalení zmizne z obrazovky a jazdec môže absolvovať ďalšie rýchle kolo.

Pokiaľ jazdec obdrží od aplikácie trest, je povinný tento trest vykonať do 3 nasledujúcich kôl. Za porušenie limitov trate je trest „DRIVE TROUGH“ resp. prejazd boxovou uličkou. Tento trest musí jazdec vykonať bez zastavenia v pit zóne. V prípade že jazdec zastane aplikácia nezruší trest a jazdec bude musieť absolvovať trest znova.

Porušenie maximálnej povolenej rýchlosti v pit zóne

Na väčšine dostupných tratí je vždy pit zóna označená čiarami a dopravnými značkami. Pit zóna je zóna kde je obmedzená rýchlosť na 80km/h. Na zabránenie porušovania tohto pravidla používame automatickú detekciu rýchlosti pri vstupe do pit zóny. Detekčný limit na hranici pit zóny je 82km/h. Pokiaľ jazdec tento limit poruší počas závodu, automaticky dostáva trest „DRIVE TROUGH“ resp. prejazd boxovou uličkou. Pokiaľ jazdec poruší toto pravidlo závažnejšie a prekročí hranicu pit zóny rýchlosťou vyššou ako 100km/h, nasleduje trest STOP AND GO 10S resp. zastavenie v pit zóne na čas 10 sekúnd. Pokiaľ jazdec vojde do pitu rýchlosťou vyššou ako 200km/h nasleduje automatická diskvalifikácia zo závodu!

Vykonanie trestu STOP AND GO 10

Tento typ trestu samotná hra nepodporuje ale je kontrolovaný aplikáciou Real Penalty. Vykonanie tohto trestu sa vykoná tak že jazdec vojde do pit zóny, odstaví auto kdekoľvek ideálne mimo prejazdovej cesty okrem svojho pit stánia! Pokiaľ jazdec zastane na svojom vyhradenom pit stání hra to berie ako pit stop a aplikácia trest nezačne odratávať!

fialová zóna – tu môžte vykonať trest SG10
zelená čiara – prejazdová ulička – neodporúčame tu stáť
červená čiara – hranica pit zóny (na každej trati iná)

Riešenie problémov s aplikáciou Real Penalty

To že aplikácia funguje správne spoznáte jednak podľa toho že sa zobrazia ikonky aplikácie v menu aplikácií (pravá časť obrazovky) alebo hneď po prihlásení na server sa zobrazia hlásenia aplikácie v chate. Číselné kódy sú generované náhodne medzi serverom a aplikáciou a nedajú sa vypnúť ani odstrániť a sú nevyhnutné aby aplikácia fungovala.

Pokiaľ aplikácia nefunguje správne, po 10. sekundách na serveri budete automaticky vyhodení so servera. V tomto prípade treba urobiť tieto kroky:

  1. overiť či mám správnu verziu Real Penalty (aktuálna verzia je 1.01.00)
  2. skontrolovať nastavenie osobného firewallu či neblokuje komunikáciu medzi aplikáciou a serverom
  3. skontrolovať súbor kde Assetto Corsa ukladá logy aplikácií (Dokumenty/Assetto Corsa/Logs/py_log.txt) kde je zvyčajne presne napísané prečo aplikácia nefunguje
  4. kontaktovať adminov závodu alebo napísať na discord a požiadať o pomoc skúsenejších užívateľov. V tomto prípade odporúčame rovno priložiť súbor py_log.txt do správy.